Belastingen

Belastingen

Ondernemers en particulieren zijn verplicht belastingaangifte te doen. H&G Consultancy kan dit regelen en u bijstaan met deskundig fiscaal advies.

Voor ondernemers:

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting

  • samenstellen en indienen van de belastingaangiftes
  • regelen van uitstel
  • het opstellen en indienen van bezwaarschriften
  • suppletie aangifte omzetbelasting
  • samenstellen en indienen van ICP en CBS opgaven

Voor particulieren:

Inkomstenbelasting

Wilt u dat H&G Consultancy uw aangifte inkomstenbelasting doet? Vul het formulier<<link>> in en lever dit samen met de bijbehorende stukken in bij H&G Consultancy.

Toeslagen

Nederland kent een behoorlijk aantal toeslagen. Misschien heeft u daar ook recht op. H&G Consultancy geeft antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kindertoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag

Eigen bijdrage AWBZ

Ook zoekt H&G Consultancy uit welke eigen bijdrage u moet betalen bij opname in een verzorgingshuis.

Schenk- en erfbelasting/Testament

Na uw overlijden moeten uw nabestaanden belasting betalen over de erfenis en dat kan het familiekapitaal behoorlijk opslokken. Had dit anders geregeld kunnen worden, of misschien zelfs voorkomen kunnen worden middels het opmaken van een testament.  H&G Consultancy informeert en adviseert u hierover.

Aangifte schenk- en erfbelasting

H&G Consultancy kan ook de aangifte schenk- en erfbelasting voor u verzorgen.